Balss ieraksti
Mūzikas ieraksti, skaņas dizains
Filmu, raidījumu un animācijas filmu dublāža
Mūzikas sacerēšana
Balss ieraksti
Balss ieraksti, skaņas ieraksti
 • reklāmu balss ieraksti
 • autoatbildētāju ieraksti
 • audiogidu ieraksti
 • telefonatbildētāju ieraksti
 • podkāstu ieraksti, podkāstu studija
 • filmu dublāža, raidījumu dublāža

Skaņu studijā ir pieejama apjomīga balss ierakstu paraugu banka un katram klientam tiek piedāvāts balss kastings dažādās valodās.

Mūzikas ieraksti, skaņas dizains
Mūzikas ieraksti, masterings, skaņas dizains
 • Vokāla ieraksts un instrumentu ieraksts
 • Skaņas dizains video un skaņas dizains filmu projektiem
Filmu, raidījumu un animācijas filmu dublāža
Filmu, raidījumu, animācijas filmu dublāža
 •  Skaņu studijai ir daudzu gadu pieredze filmu, raidījumu un animācijas filmu dublāžā
 • Vairāk kā 400 balsu ierakstu bankā ir gan bērnu, gan amatieru diktoru balss paraugi dažādās valodās
Mūzikas sacerēšana
Mūzika filmām, reklāmām, pasākumiem u.c.
 • Orģinālmūzikas sacerēšana
 •  Aranžējumi