Balss ieraksti
Mūzikas ieraksti, skaņas dizains
Filmu, raidījumu un animācijas filmu dublāža
Mūzikas sacerēšana
Balss ieraksti
Balss ieraksti
 • reklāmas
 • autoatbildētāji
 • audiogidi
 • telefonatbildētāji
 • podkāsti
 • filmu un raidījumu dublāža

Studijā ir pieejama apjomīga balss paraugu banka un katram klientam tiek piedāvāts balss kastings dažādās valodās.

Mūzikas ieraksti, skaņas dizains
Mūzikas ieraksti, masterings, skaņas dizains
 • Vokāla un instrumentu ieraksts
 • Skaņas dizains video un filmu projektiem
Filmu, raidījumu un animācijas filmu dublāža
Filmu, raidījumu, animācijas filmu dublāža
 •  Studijai ir daudzu gadu pieredze filmu, raidījumu un animācijas filmu dublāžā
 • Vairāk kā 400 balsu bankā ir gan bērnu, gan amatieru diktoru balss paraugi dažādās valodās
Mūzikas sacerēšana
Mūzika filmām, reklāmām, pasākumiem u.c.
 • Orģinālmūzika 
 •  Aranžējumi